Όροι χρήσης

Παραγγελίες μέσω Powercore.gr

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του ιστοτόπου Powercore.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο αρχείο του Powercore.gr. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας(εφόσον αυτά είναι απαραίτητα) καταχωρούνται με ευθύνη του αγοραστή και διέπονται απο τους όρους χρήσης της υπηρεσιάς PayPal και της Alpha Bank .

Oι διαχειριστές του τόπου Powercore.gr μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές(σχετικό τσεκάρισμα κατα την κατάγραφή των προσωπικών στοιχείων πελάτη ). Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου Powercore.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Powercore.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα στοιχείο του (π.χ φωτογραφικό υλικό) , δε δύναται να αποτελέσει στο σύνολο του ή αποσπασματικά αντικείμενο τροποποίησης , πώλησης , αντιγραφής , αναπαραγωγής, δημοσίευσης , μετάδοσης ή διανομής του ποικιλοτρόπως. Τα προϊόντα και οί υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του Powercore.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων , εταιρειών, συνεργατών , αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Tιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%και δεν περιλαμβάνουν κόστος τοποθέτησης.Το Powercore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές που γίνονται ανα περιόδους δεν αθροίζονται και δεν συνδιάζονται με οποιαδήποτε προωθητική έντυπη διαφήμιση ή ειδική τιμή π.χ (τιμη αγοράς για περισσότερα του ενός τμχ).

 

Ακύρωση παραγγελίας

Μία παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακόμα εκτελεστεί (κοπεί) και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό.Είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) , είτε τηλεφωνικά.

Ελάτωματική Παραλαβή

Ο πελάτης κατά την παραλαβή της παραγγελίας του είναι υποχρεωμένος να ελένξει το προϊόν για τυχών ελαττώματα  ή φθορές κατά την μεταφορά του.

Στην περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει αλλοιωμένο - σπασμένο προϊόν οφείλει να ενημερώσει εντός 24 ωρών. 

Ενημέρωση παραγγελίας

Ενημέρωσή για την πορεία της παραγγελίας σας μπορείτε να λαμβάνετε, είτε τηλεφωνικά , είτε με μήνυμα sms, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Τρόπος και τόπος παραλαβής παραγγελίας

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την παραγγελία του, με μέσα επιλογής του Powercore.gr.Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα είδη σε πλήθος και τη κατάσταση συσκευασίας που παρέλαβε καθώς και να ειδοποιήσει άμεσα σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός ημέρας (σε περιπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας να μην παραλαμβάνει) . Μετά το πέρας της ημέρας παράδοσης θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

 

Links to 3rd Party Websites

Ο τόπος Powercore.gr περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από τον ίδιο ,αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Powercore.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι ιστότοποι έχουν θέσει .

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση στην εταιρεία.Μέσα στην ως άνω προθεσμία πρέπει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@powercore.gr και να επικοινωνήσει με το κατάστημα για τα περαιτέρω.Το πόσο της αξίας του προϊόντος πιστώνεται στον πελάτη με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.  Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή , μόνον εφόσον  ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία είναι κατά παραγγελία ειδικών διαστάσεων , έχουν ανοιχτεί , τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί ή τα οποία δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ή δεν συνοδεύονται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και  τη συσκευασία του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν χρησιμοποιημένα, κατεστραμμένα ή ελλιπή το Powercore.gr  έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Οι πελάτες μπορούν είτε να παραλαμβάνουν τα προϊόντα από το κατάστημά μας, είτε μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλούν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Οι πελάτες ζητούνται να δώσουν την ημερομηνία που επιθυμούν είτε να τους παραδοθούν τα προϊόντα, είτε να τα παραλάβουν απ' το κατάστημα. Παρέχονται απ' την εταιρία τρεις (3) διαφορετικοί τρόποι αποστολής των προϊόντων: Είτε με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (εντός Αττικής), είτε με Courier, είτε με μεταφορική εταιρία.  Σημειώνεται πως οποιονδήποτε τρόπο αποστολής επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης, η απόδειξη πληρωμής/τιμολόγιο αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που παρέχεται από τον πελάτη.

Για αποστολές εντός Αττικής:
    •    Με courier, έως 3 κιλά, τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται στα 3,90 €. Για κάθε έξτρα κιλό προσθέτονται 0,70 € για παράδοση στο σπίτι.
    •    Με μεταφορική εταιρεία, έως 10 κιλά, τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται στα 4,00 €. Για κάθε έξτρα κιλό προσθέτονται 0,20€.

Για αποστολές στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος:
    •    Με courier, έως 3 κιλά, τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται στα 4,90€. Για κάθε έξτρα κιλό προσθέτοντα 1,00 € για παράδοση στο σπίτι
    •    Με μεταφορική εταιρεία, έως 10 κιλά, τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται στα 5 €. Για κάθε έξτρα κιλό προσθέτονται 0,50€.ι(Αυτό ισχύει όταν ο πελάτης βρισκέται σε απόσταση 20χμ από τα κεντρικά της μεταφορικής σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρχουν έξτρα χρεώσεις από την εκάστοτε μεταφορική). Η παράδωση από την μεταφορική εταιρία γίνεται στο πεζοδρόμιο του πελάτη.

Αντικαταβολή: Επιβάρυνση 2€ για όλη την Ελλάδα.(Δεν ισχύει σε αποστολές με Μεταφορική εταιρεία)

Για Δωρεάν αποστολές Αθήνα - Πειραιά 

Για παραγγελίες Αθήνα - Πειραιά και με κόστος μεγαλύτερο των 299€ η αποστολή γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος η αποστολή επιβαρύνει τον παραλήπτη ανεξαρτήτως ποσού.

Αντικαταβολή: Επιβάρυνση 2€ (Δεν ισχύει σε αποστολές με Μεταφορική εταιρεία)

* Για προϊόντα βάρους πάνω από 45 κιλά βάρος/όγκου παραδίδονται στο πεζοδρόμιο του πελάτη.Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς σε οποιδήποτε σημείο επιθυμεί ο πελάτης με επιπλέον κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη κατόπιν συμφωνίας.Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση γερανού, το κόστος επιβαρύνει τον πελάτη κατόπιν συμφωνίας.

Το κατάστημα έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον πελάτη και να κανονίσει την ώρα παράδοσης. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 εώς τις 18:00.

Ακύρωση Παραγγελίας
Μία παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακόμα εκτελεστεί (κοπεί) και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό. Είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) , είτε τηλεφωνικά

Ελάτωματική Παραλαβή

Στην περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει αλλοιωμένο - σπασμένο προϊόν οφείλει να ενημερώσει εντός 24 ωρών. 
 
Επιστροφή Προϊόντων
Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται μόνο με την αρχική τους συσκευασία και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του στον πελάτη. Ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Κανένα προϊόν δε θα γίνεται δεχτό εάν δε συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς και δεν έχει αριθμό επιστροφής (Φόρμα επιστροφής) . Εφόσον το προϊόν και η συσκευασία του είναι σε καλή κατάσταση, ο πελάτης θα πιστώνετε το αντίστοιχο ποσό. Στην αντίθετη περίπτωση θα αποστέλλεται πίσω στον πελάτη, με έξοδα του πελάτη.

Εγγυήσεις Προϊόντων

Οι εγγυήσεις των προιόντων καλύπτονται από τις εκάστοτε εταιρείες. Σε περίπτωση βλάβης συσκευής μετά το πέρας των 12 ημερών επιβαρύνεται ο πελάτης με τα έξοδα επιστροφής του προιόντος.

Service 

Η επιστροφές προϊόντων δεν θα γίνονται δέκτες εαν δεν έχει προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία.Στο διάστημα 30 ημερών από την ημέρα τιμολόγησης διαπιστωθεί βλάβη από την αντιπρόσωπεια, το κόστος μεταφορικών θα επιβαρύνεται η εταιρεία.Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος μεταφορικών θα το επιβαρύνεται ο πέλατης. 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Powercore.gr  2012-2019