ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η καρδιαγγειακή ικανότητα είναι η ικανότητα της καρδιάς, των κυττάρων του αίματος και των πνευμόνων να προμηθεύουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα στους ιστούς που λειτουργούν στους μυς και την ικανότητα των μυών να χρησιμοποιούν οξυγόνο για να παράγουν ενέργεια για κίνηση.

Βρείτε τα καλύτερα μηχανήματα αερόβιας άσκησης στην powercore