ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

Ορθοστάτες αντοχής ιδανικοί  για να εναποθέτεται την μπάρα σας